Wednesday, 23 January 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับปฐมวัย

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 711

 

 

 

 คณะโรงเรียนดรุณาราชบุรีระดับปฐมวัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

และการประเมินเด็กตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับปฐมวัย โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรบในครั้งนี้ คือ

นายมาโนช จันทร์แจ่ม จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการประสาน

งานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครู

โรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

       

 


  

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ )