Wednesday, 17 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับปฐมวัย

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 637

 

 

 

 คณะโรงเรียนดรุณาราชบุรีระดับปฐมวัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

และการประเมินเด็กตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับปฐมวัย โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรบในครั้งนี้ คือ

นายมาโนช จันทร์แจ่ม จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการประสาน

งานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครู

โรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

       

 


  

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ )