Tuesday, 24 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 483

 

 

 

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0

ซึ่งมีครูผู้สอนโรงเรียนดรุณาราชบุรี และโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี เข้ารับการอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 360 คน มีนายดร.ศักดิ์สิน

ช่องดารากุล  อ.มานิตย์  จิรโกเมศ  อ.ประภากร  เหล่าพาณิชย์  อ.ยุพาวดี ฤทธิรณยุทธ  อ.วรรณวิไล พันธุ์สีดา  วิทยากรจากสถาบัน

พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  มาให้ความรู้ในการอบรม นางนราภรณ์ จุลลาย  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

 

 

  

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ )