Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

คณะผู้บริหารและครู ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 798

 

 

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนดรุณาราชบุรี ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะผู้บริหาร

จึงได้จัดให้คณะครูทั้งโรงเรียนไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และขยายวิสัยทัศน์ ทั้งสังคม

วัฒนธรรม สภาพบ้านเมือง และสถานที่ที่ไปทัศนศึกษา โดยครอบคลุมสภาพภูมิศาสตร์และบรรยากาศที่พบเห็นรวมทั้งแหล่งเรียนรู้

หรือแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองที่ไปทัศนศึกษา อันจะส่งผลโดยตรงต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และนักเรียน

การเดินทางไปในครั้งนี้มีกำหนดการเดินทางวันที่  7 – 12 มีนาคม พ.ศ.2560 โปรแกรมในการเดินทางทัศนศึกษาครั้งนี้

โอซาก้า-เกียวโต-ฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว

 
 
 

 

 

 

 


ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงษ์ ,นายสุนทร ปานบุษราคัม ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)