Thursday, 22 March 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

คณะผู้บริหารและครู ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 529

 

 

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนดรุณาราชบุรี ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะผู้บริหาร

จึงได้จัดให้คณะครูทั้งโรงเรียนไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และขยายวิสัยทัศน์ ทั้งสังคม

วัฒนธรรม สภาพบ้านเมือง และสถานที่ที่ไปทัศนศึกษา โดยครอบคลุมสภาพภูมิศาสตร์และบรรยากาศที่พบเห็นรวมทั้งแหล่งเรียนรู้

หรือแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองที่ไปทัศนศึกษา อันจะส่งผลโดยตรงต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และนักเรียน

การเดินทางไปในครั้งนี้มีกำหนดการเดินทางวันที่  7 – 12 มีนาคม พ.ศ.2560 โปรแกรมในการเดินทางทัศนศึกษาครั้งนี้

โอซาก้า-เกียวโต-ฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว

 
 
 

 

 

 

 


ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงษ์ ,นายสุนทร ปานบุษราคัม ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)