Thursday, 22 March 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

การดำเนินงานตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินฯ (SAR)

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 550

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้นำโดยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุมสัมมนาจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และสมาคม

การศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมสัมมนาการดำเนินงานตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมิน  และการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเขียนรายงานผลการประเมิน ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาฯ

ผู้อำนวยการ/ครูวิชาการ/ครูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพโรงเรียน  จำนวน 400 คน  เมื่อวันที่  14 มกราคม 2560

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ หอประชุมหทัยนิรมล  ชั้น 3 อาคารดวงหทัย โรงเรียนนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 

 
 
 

 

 


ภาพข่าว นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน) นายสุนทร  ปานบุษราคัม(ถ่ายภาพ)