Thursday, 18 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ร่วมยินดีนักกีฬาว่ายน้ำ ดรุณาราชบุรี

  • Published: Wednesday, 06 July 2016 12:05
  • Hits: 1905
 
 
 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันว่ายน้ำ PTT Thailand Speed Endurance ,การแข่งขันว่ายน้ำภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 

ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ,สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนากีฬากรมทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี    เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559  ในการแข่งขันว่ายน้ำครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

 

      ชนะเลิศอันดับ 1 ว่ายน้ำท่ากบ 50 เมตร
  • เด็กหญิงปาลิดา   โขจุลธรรม    รางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รุ่นทั่วไป

  • นาสาวหงลดา   โขจุลธรรม    รางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

  • เด็กหญิงปาลิดา   โขจุลธรรม    รางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

  • เด็กหญิงกฤติมา   แก้วศิริรัตน์             นักกีฬาว่ายน้ำฝึกซ้อม โดยนายดนัย อัยราน้อย โดยการสนับสนุนอย่างดียิ่งของผู้ปกครอง นักเรียนที่สนใจฝึกซ้อมว่ายน้ำอย่างจริงจังสามารถติดต่อได้ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนดรุณาราชบุรี 

 

           ภาพข่าว  ครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ)