บุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2562

  

 

ขอแสดงความยินดี

 

น้องภูผาเขียนลายไทย

เด็กชายรพีวิชญ์  จิรมิตรมงคล 

 ได้รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ ปี 2562

 

    

 

 

   

 


ภาพข่าว 

ขอขอบคุณผู้ปกครองน้องภูผา