Thursday, 22 March 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

  • Published: Wednesday, 20 September 2017 11:37
  • Written by Tansan Nitiwong
  • Hits: 308

 

                

 

       โรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าประกวดงานศิลปหัตถกรรม ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20

กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาร่วมเทศบาลเมืองราชบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

 

       laughing ขอแสดงความยินดี laughing กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2560 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2560

ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล 

 

คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ

 

ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ

 

winkwink ผลการแข่งขันดังนี้ laughinglaughing

       การประกวดประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ

               1. เด็กหญิงรัตนาสิริ แก้วพินิจ

               2. เด็กหญิงกฤตพร รำพรรณ์

               3. เด็กหญิงพรรณปพร ขำจา

       

       การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

               1. นายณัฐพัฒน ชีพสัตยากร

                


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (รายงาน,ถ่ายภาพ)