Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

การประกวดบรรยายธรรมและขับร้องเพลงธรรมมะเนื่องในวันวิสาขบูชา

  • Published: Thursday, 16 February 2017 11:04
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 815

 

  

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดส่งนักเรียนในระดับประถมศึกษาเข้าแข่งขันบรรยายธรรมและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

เข้าแข่งขันขับร้องเพลงธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามกีฬา

หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

“การประกวดบรรยายธรรมในระดับประถมศึกษา”

            เด็กหญิงปรียานุช  มณีโชติ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

คุณครูฝึกซ้อม : นางกรกัญญา โชว์ปัญญา 

 

“การประกวดขับร้องเพลงธรรมมะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

            นางสาวศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล  ได้รางวัลชนะเลิศ

      กำหนดรับโล่รางวัล ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 และ รอบันทึกเทปเพลงธรรมมะของกรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

แห่งประเทศไทยในลำดับต่อไป

คุณครูฝึกซ้อม :  นางสาวจิตราภรณ์ กอบแก้ว

 

 

 


ภาพข่าว  นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน)  นางสาวจิตราภรณ์ กอบแก้ว (ถ่ายภาพ)