ส่งเสริมศักยภาพนักบาสเกตบอล

 

 

แสดงความยินดีเด็กชายสิริภาส จองประดิษฐ์ และ เด็กชายพุฒิพงศ์ แก้วเม้า รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ ปี  (ดิวิชั่น ๒)

และตำแหน่งที่ ๕ ของประเทศไทย  โดยร่วมทีมกับทีมบาสเกตบอลโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

 

เด็กชายสิริภาส จองประดิษฐ์ และเด็กชายพุฒิพงศ์ แก้วเม้า เข้าร่วมการแข่งขันรายการบาสเกตบอลนักเรียน(สพฐ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม-๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการแข่งขัน

จากทีมชนะเลิศ  และรองชนะเลิศของภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคใต้และกรุงเทพฯ จำนวน ๑๙ ทีม

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน  พร้อมเป็นพันธมิตรกับโรงเรียนและหน่วยงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  

การส่งเสริมศักยภาพ  ด้านกีฬาบาสเกตบอลมีนายดนัย อัยราน้อย รับผิดชอบดูแลนักเรียน และมีการฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอลหลังเลิกเรียนทุกวัน  


ภาพข่าว

นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)