Wednesday, 13 November 2019
***** 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยในวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบนานเท่านาน ***** -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-
Display # 
< < < < < < < < < <
Title Published Date Author Hits
"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2560 06 December 2017 1177
ชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น(Startup Club) 16 November 2017 1278
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 November 2017 1282
Happy Halloween Day 01 November 2017 1473
วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี 28 September 2017 1242
"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2560 25 September 2017 1057
ผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ร.ร.ปากท่อพิทยาคม 18 September 2017 Written by Admin1 1009
ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษ สพม.8 จ.กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2560 18 September 2017 Written by Admin1 1145
ผลการแข่งขันมหกรรม 9 Sci 2017 "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 18 September 2017 Written by Admin1 1324
ผลการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ส่งเสริมศีลธรรม และเทิดพระเกียรติ 18 September 2017 Written by Admin1 946