Wednesday, 13 November 2019
***** 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยในวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบนานเท่านาน ***** -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-
Display # 
< < < < < < < < < <
Title Published Date Author Hits
ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดราชบุรี 20 August 2019 Written by Admin1 49
สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 15 August 2019 Written by Admin1 64
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วย Smart Phone" และการแข่งขันกิจกรรมสมาร์ทโฟนสร้างสรรค์ 15 August 2019 Written by Admin1 68
โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปี 2562 31 July 2019 Written by Admin1 77
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 30 July 2019 Written by Admin1 64
คว้าแชมป์กีฬานักเรียน จ.ราชบุรี 20 July 2019 Written by Admin1 67
"Daruna Academy" คว้าแชมป์ SAN SAN CUP #6 20 July 2019 Written by Admin1 82
แข่งขันฟุตบอล"ดรุณาคัพ" ครั้งที่1 21 May 2019 Written by Admin1 119
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 21 May 2019 Written by Admin1 147
"รณรงค์ขอความร่วมมือ ไม่สนับสนุน การแข่งรถในทาง" 21 May 2019 Written by Admin1 95