Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ด้วยรักจากใจศิษย์ถึงใจครู พิธีไหว้ครู แผนกมัธยม

  • Published: Wednesday, 06 July 2016 20:01
  • Hits: 3109

ในกิจกรรมครั้งนี้ประธานในพิธีคือ บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม เป็นประธานในพิธีและนำประกอบวจนพิธีกรรม กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยวจนพิธีกรรม และเสกอุปกรณ์การเรียน หลังจากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู โดยตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู และนักเรียนทุกคนกล่าวบทไหว้ครูพร้อมกัน 

จากนั้นเป็นการแสดงความกตัญญูด้วยการมอบพานให้กับคณะผู้บริหาร คุณครู และนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู จากตัวแทนนักเรียน                                                                                                     จากนั้นเป็นการแสดงความกตัญญูด้วยการมอบพวงมาลัยให้แก่คุณครูที่เคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ผ่านทางตัวแทนนักเรียนที่คุณครูท่านนั้นเคยสอน และคุณครูที่เป็นศิษย์เก่ามอบพวงมาลัยแก่คุณครูที่เคยสอนตนเองมา ณ เวลาที่เป็นนักเรียน