Tuesday, 19 June 2018
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล/ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา <<<<<---------->>>>> วันที่ 29 มิถุนายน 2561 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยม 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ด้วยรักจากใจศิษย์ถึงใจครู พิธีไหว้ครู แผนกมัธยม

  • Published: Wednesday, 06 July 2016 20:01
  • Hits: 2168

ในกิจกรรมครั้งนี้ประธานในพิธีคือ บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม เป็นประธานในพิธีและนำประกอบวจนพิธีกรรม กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยวจนพิธีกรรม และเสกอุปกรณ์การเรียน หลังจากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู โดยตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู และนักเรียนทุกคนกล่าวบทไหว้ครูพร้อมกัน 

จากนั้นเป็นการแสดงความกตัญญูด้วยการมอบพานให้กับคณะผู้บริหาร คุณครู และนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู จากตัวแทนนักเรียน                                                                                                     จากนั้นเป็นการแสดงความกตัญญูด้วยการมอบพวงมาลัยให้แก่คุณครูที่เคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ผ่านทางตัวแทนนักเรียนที่คุณครูท่านนั้นเคยสอน และคุณครูที่เป็นศิษย์เก่ามอบพวงมาลัยแก่คุณครูที่เคยสอนตนเองมา ณ เวลาที่เป็นนักเรียน