Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ดรุณาฯคว้าแชมป์บาสเกตบอล อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย

  • Published: Tuesday, 24 September 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 46

 

 

 คว้าแชมป์บาสเกตบอลชาย

การแข่งขันบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

"กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562"

ระหว่างวันที่ 11-17 กันยายน2562

ณ โรงยิมเนเซียม จ.ราชบุรี

จัดโดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีรายชื่อต่อไปนี้

1.เด็กชายชวัลวิทย์ สวัสดิผล
2.เด้กชายเอกอมร ทองดี
3.เด็กชายธีรพงศ์ ชุนจินดา
4.เด็กชายธีรภัทร์ ชุนจินดา
5.นายฐิติวัฒน์ ปาลวิสุทธิ์
6.นายวีรภัทร แป้นโก๋
7.นายพุฒิพงศ์ แก้วเม้า
8.นายภัทรพงษ์ กันอ่ำ
9.นายดลชัย กิจสกุลสวัสดิ์
10.นายวรวิช วรรณาวงษ์
11.นายหาญปกรณ์ ลิ้มละมัย
12.นายธีรวัฒน์ อ้นพิบูลย์


ฝึกซ้อมโดย ครูดนัย อัยราน้อย