ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดราชบุรี

 

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดราชบุรี

นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จัดโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 

ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 

    

 

 

 

 


ภาพข่าว , รายงาน