Wednesday, 13 November 2019
***** 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยในวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบนานเท่านาน ***** -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดราชบุรี

  • Published: Tuesday, 20 August 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 50

 

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดราชบุรี

นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จัดโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 

ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 

    

 

 

 

 


ภาพข่าว , รายงาน