Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

  • Published: Thursday, 15 August 2019 08:11
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 19

 

กลุ่มลูกเสือโรงเรียนดรุณาราชบุรี

ส่งลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี 


วันจันทร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

 

 *************************************

 

    

 

        

 


ภาพข่าว , รายงาน