Friday, 13 December 2019
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปี 2562

  • Published: Wednesday, 31 July 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 94

 

 

 โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

 STOP TEEN MOM ประจำปี 2562

จัดโดย ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี

-------------------------------------------------------------

ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562

 

 

 

ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี

จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (stop teen mom) 

ในครั้งนี้ได้แบ่งการจัดอบรมเป็น  2 รุ่น  ดังนี้

รอบที่ 1 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  จำนวน 251 คน

รอบที่ 2 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  จำนวน 244 คน

เด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 495 คน

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี

เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมกล่าวขอบคุณคณะวิทยากรและทีมงานจัดอบรมฯ

จากศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี

 

 

 

 


ภาพข่าว , รายงาน