Friday, 21 June 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

"สภานักเรียน" อบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนแกนนำโรงเรียนดรุณาราชบุรี

  • Published: Sunday, 22 April 2018 09:39
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 687

   

 

                   

           วันพฤหัสบดี ที่  24    พฤษภาคม  2561  ครูสุธรรม  การะเกตุ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปนำคณะกรรมการนักเรียน    จำนวน 5 คน 

ได้แก่  นางสาวกิตติพร  พลับอิน  นางสาวณัฐชา ไชยอ่อน  นางสาวฮันน่า  เอคเฮิร์สท์   นายฐปพงศ์  ดาวเรือง   นายพิรุฬห์  ห่อยไธสง   

เข้าร่วมประชุมอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนแกนนำ  ตามโตรงการตำรวจประสานโรงเรียน  1  ตำรวจ 1 โรงเรียน  ณ ห้องประชุมองศ์การบริหารส่วน

จังหวัดราชบุรี  ชั้น 4  อ.เมือง  จ. ราชบุรี  

 


ภาพข่าว คุณครูสุธรรม การะเกตุ  (รายงาน),(ถ่ายภาพ)