Friday, 14 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

"สภานักเรียน" อบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนแกนนำโรงเรียนดรุณาราชบุรี

  • Published: Sunday, 22 April 2018 09:39
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 430

   

 

                   

           วันพฤหัสบดี ที่  24    พฤษภาคม  2561  ครูสุธรรม  การะเกตุ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปนำคณะกรรมการนักเรียน    จำนวน 5 คน 

ได้แก่  นางสาวกิตติพร  พลับอิน  นางสาวณัฐชา ไชยอ่อน  นางสาวฮันน่า  เอคเฮิร์สท์   นายฐปพงศ์  ดาวเรือง   นายพิรุฬห์  ห่อยไธสง   

เข้าร่วมประชุมอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนแกนนำ  ตามโตรงการตำรวจประสานโรงเรียน  1  ตำรวจ 1 โรงเรียน  ณ ห้องประชุมองศ์การบริหารส่วน

จังหวัดราชบุรี  ชั้น 4  อ.เมือง  จ. ราชบุรี  

 


ภาพข่าว คุณครูสุธรรม การะเกตุ  (รายงาน),(ถ่ายภาพ)