Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

"สภานักเรียน" อบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนแกนนำโรงเรียนดรุณาราชบุรี

  • Published: Sunday, 22 April 2018 09:39
  • Written by Admin1
  • Hits: 772

   

 

                   

           วันพฤหัสบดี ที่  24    พฤษภาคม  2561  ครูสุธรรม  การะเกตุ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปนำคณะกรรมการนักเรียน    จำนวน 5 คน 

ได้แก่  นางสาวกิตติพร  พลับอิน  นางสาวณัฐชา ไชยอ่อน  นางสาวฮันน่า  เอคเฮิร์สท์   นายฐปพงศ์  ดาวเรือง   นายพิรุฬห์  ห่อยไธสง   

เข้าร่วมประชุมอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนแกนนำ  ตามโตรงการตำรวจประสานโรงเรียน  1  ตำรวจ 1 โรงเรียน  ณ ห้องประชุมองศ์การบริหารส่วน

จังหวัดราชบุรี  ชั้น 4  อ.เมือง  จ. ราชบุรี  

 


ภาพข่าว คุณครูสุธรรม การะเกตุ  (รายงาน),(ถ่ายภาพ)