นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี "อบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ"

   

 

   

 

นักเรียนอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 

                โรงเรียนดรุณาราชบุรี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ 3  เข้าอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ   ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 65 

วัดอมรินทราราม   จังหวัดราชบุรี    จำนวน 5 รุ่น  ดังนี้

                    รุ่นที่ 1  วันที่  15  พฤษภาคม  2561  นักเรียนชั้น   ม.2/1 – ม.2/4

                    รุ่นที่ 2  วันที่  16  พฤษภาคม  2561  นักเรียนชั้น   ม.2/5 – ม.2/8 

                    รุ่นที่ 3  วันที่  17  พฤษภาคม  2561  นักเรียนชั้น   ม.2/9 – ม.2/10  และ ม.3/1 – ม.3/2

                    รุ่นที่ 4  วันที่  28  พฤษภาคม  2561  นักเรียนชั้น   ม.3/3 – ม.3/6

                    รุ่นที่ 5  วันที่  30  พฤษภาคม  2561  นักเรียนชั้น   ม.3/7 – ม.3/10

        การเข้าอบรมอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ  ในครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำสมาธิ สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ สมาธิกับการเรียน 

ในการนี้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริง เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ ได้แก่ การเดินจงกลม  การนั่งสมาธิ  โดยมีคณะวิทยาการจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ

สาขา 65 ให้ความรู้และแนะนำการฝึกปฏิบัติจริง นอกจากนั้นนักเรียนได้เยี่ยมชมวัด และกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอมรินทราราม เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

 

    

         

 

 

 


ภาพข่าว คุณครูพูนศักดิ์ ปิ่นทอง  (ถ่ายภาพ) , คุณครูสุธรรม การะเกตุ  (รายงาน)