Tuesday, 25 September 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

การเลือกตั้งคณะกรรมการ สภานักเรียน ของปีการศึกษา 2561

  • Published: Thursday, 22 February 2018 09:57
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 660

   

   

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 2561 งานสภานักเรียนร่วมกับฝ่ายอภิบาล ได้จัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ

สภานักเรียน ของปีการศึกษา 2561 ขึ้น ซึ่งผลการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ทีม Twelve(12+)

โดยการนำของนางสาวกิตติพร พลับอิน ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป

 

 

ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครได้มีการประชาสัมพันธ์ แถลงนโยบายต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลแก่เพื่อนๆ นักเรียน

ในการพิจารณาตัดสินใจ

 


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา คุณครูกิ่งกาญจน์(ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)