Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • Published: Thursday, 22 February 2018 08:15
  • Hits: 1210

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี มีวจนพิธีกรรม

การอบรมกล่าวถึงความสำคัญของการศึกษา ความเป็นเพื่อน และพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา

2560 โดยบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)