Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

มอบรางวัลน้ำใจจิตอาสา

  • Published: Tuesday, 20 February 2018 11:12
  • Hits: 1066

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลน้ำใจจิตอาสา นักเรียนที่มาช่วยงานวันคืนสู่เหย้า 60 ปีดรุณาฯ เมื่อวันที่

10 กุมภาพันธ์ 2561 และวันการศึกษาเอกชน 100 ปี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่นักเรียนระดับชั้นดังนี้

มัธยมปีที่ 2/2 , 2/3 , 2/4 , 2/5 และ 2/7

มัธยมปีที่ 3/2 และ 3/4

มัธยมปีที่ 4/1 , 4/2 , 4/3 , 4/4 , 4/5 และ 4/6

มัธยมปีที่ 5/1 , 5/2 , 5/3 , 5/4 , 5/5 และ 5/6

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงาน), คุณครูสุจิตรา(ถ่ายภาพ)