Friday, 19 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

รางวัลการแข่งขัน พระคัมภีร์ครั้งที่ 16 เรื่องพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว

  • Published: Monday, 12 February 2018 08:39
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 400

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน "พระคัมภีร์ ครั้งที่ 16 เรื่อง พระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว"

ซึ่งจัดโดยศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี โดยมีนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีที่ได้รับรางวัลรายการต่างๆ ดังนี้

 

การแข่งขันระบายสีชอล์ค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้ออุปมาของพระเยซูเจ้าที่ฉันประทับใจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

1. นางสาวพรรริภา กิตติสุริยานนท์ ระดับชั้น ม.5/1

2. นางสาวสุกฤดา แพงอุ่ม ระดับชั้น ม.5/1

 

การแข่งขันประกวดขับร้องเพลงหมู่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1. เด็กหญิงขวัญสุดา ศรีอุทารวงศ์ ระดับชั้น ม.1

2. เด็กหญิงกัญภร นันทพันธ์ ระดับชั้น ม.1

3. เด็กหญิงชนสรณ์ นุ่มน้อย ระดับชั้น ม.1

4. เด็กหญิงวนัชพร เมืองเกษม ระดับชั้น ม.1

5. เด็กหญิงชนาธิป รุจิรัตน์ ระดับชั้น ม.1

6. เด็กหญิงสุภาวดี ลามา ระดับชั้น ม.2

7. เด็กหญิงบุณวีร์ พิศสะอาด ระดับชั้น ม.2

8. เด็กหญิงธนิสรา สุขสมัย ระดับชั้น ม.2

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)