กิจกรรมอำลานักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2560

   

   

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดกิจกรรม "สานฝัน สู่วันสำเร็จ" อำลาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่กำลังจะ

จบการศึกษาที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีเป็นรุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โดมกีฬาโรงเรียน

ดรุณราชบุรี โดยมีการบูมของน้องมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 และร่วมกันร้องเพลง "มาร์ชขาวแดง" และ "หนึ่งเดียวใจเดียว"

มอบของที่ระลึกให้กับพี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้น ได้มีกิจกรรมต่อเนื่องที่หอประชุม St.Paul โดยมีการมุทิตาจิต

และผูกข้อมือ โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร และทีมงาน

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)