Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรมอำลานักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2560

  • Published: Monday, 05 February 2018 12:28
  • Hits: 1245

   

   

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดกิจกรรม "สานฝัน สู่วันสำเร็จ" อำลาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่กำลังจะ

จบการศึกษาที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีเป็นรุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โดมกีฬาโรงเรียน

ดรุณราชบุรี โดยมีการบูมของน้องมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 และร่วมกันร้องเพลง "มาร์ชขาวแดง" และ "หนึ่งเดียวใจเดียว"

มอบของที่ระลึกให้กับพี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้น ได้มีกิจกรรมต่อเนื่องที่หอประชุม St.Paul โดยมีการมุทิตาจิต

และผูกข้อมือ โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร และทีมงาน

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)