Tuesday, 19 June 2018
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล/ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา <<<<<---------->>>>> วันที่ 29 มิถุนายน 2561 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยม 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิงและสตรี PEACE

  • Published: Monday, 29 January 2018 16:15
  • Hits: 364

   

   

 

หน่วยงาน ส.ป.อ.ท. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม "วันสันติภาพโลก PEACE" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิงและสตรี โดยมีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับ PEACE และ

แจกของรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่ร่วมสนุก นอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตของ "เจนนี่ เดอะสตาร์ 12" และร่วมกันพับนก

เพื่อรณรงค์การไม่ใช้ความรุนแรง ณ หอประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี ในวันที่ 29 มกราคม 2561

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)