Wednesday, 23 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ผลการแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์งาน "เบญจมวิชาการ 60"

  • Published: Monday, 29 January 2018 08:16
  • Hits: 974

   

   

 

การมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์ เนื่องในงาน "เบญจมวิชาการ 60" ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี เด็กนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีนักเรียน

ที่เข้าแข่งขันดังนี้

1.นางสาวชิดชนก สัตยวินิจ

2.นางสาวสุกฤตา แพงอุ่ม

ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูวรวิทย์ สุสุวรรณ และคุณครูสุนีย์ ชวนวัน

 


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา(ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (รายงาน)