Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ผลการแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์งาน "เบญจมวิชาการ 60"

  • Published: Monday, 29 January 2018 08:16
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 458

   

   

 

การมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์ เนื่องในงาน "เบญจมวิชาการ 60" ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี เด็กนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีนักเรียน

ที่เข้าแข่งขันดังนี้

1.นางสาวชิดชนก สัตยวินิจ

2.นางสาวสุกฤตา แพงอุ่ม

ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูวรวิทย์ สุสุวรรณ และคุณครูสุนีย์ ชวนวัน

 


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา(ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (รายงาน)