กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-2

   

   

 

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

โดยของชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นการเดินทางไกลจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีไปยังวัดตอนตะโก เพื่อถวายอาหารพระ

และบำเพ็ญประโยชน์ เช่น กวาดลานวัด, ล้างห้องน้ำ, ทำความสะอาดศาลา, เก็บขยะ, และแจก EM ตามบ้านต่างๆ

และของชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นการเดินทางไกลจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีไปยังพิพิธภัณฑ์ราชบุรี และวัดพระมหาธาตุ

ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาต่างๆ ที่เป็นโบราณวัตถุและโบราณสถาน และบำเพ็ญประโยชน์

ที่วัดพระมหาธาตุอีกด้วย

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)