Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-2

  • Published: Monday, 29 January 2018 08:26
  • Hits: 1156

   

   

 

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

โดยของชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นการเดินทางไกลจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีไปยังวัดตอนตะโก เพื่อถวายอาหารพระ

และบำเพ็ญประโยชน์ เช่น กวาดลานวัด, ล้างห้องน้ำ, ทำความสะอาดศาลา, เก็บขยะ, และแจก EM ตามบ้านต่างๆ

และของชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นการเดินทางไกลจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีไปยังพิพิธภัณฑ์ราชบุรี และวัดพระมหาธาตุ

ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาต่างๆ ที่เป็นโบราณวัตถุและโบราณสถาน และบำเพ็ญประโยชน์

ที่วัดพระมหาธาตุอีกด้วย

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)