ผลการแข่งขันตอบพระคัมภีร์ แสงธรรมไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 7

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบพระคัมภีร์ แสงธรรมไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 7 ในวัน

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

 

ประเภท การแข่งขันเล่าเรื่องในพระคัมภีร์ ม.1 - ม.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

นายอิทธิ กฤษเจริญ

เด็กชายกลธีป์ อัยราน้อย

เด็กชายสิลา ฮาดนารี

 

ประเภท การแตอบคำถามพระคัมภีร์ ระดับมัธยมต้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

เด็กชายศรัณย์ ตุ้มภู่

เด็กชายปฏิพัทธ์ แสงเทียน

รางวัลชมเชย

เด็กชายกฤติกร โห้หอมจิต

เด็กชายต้นน้ำ แดงสวาท

 

ประเภท การตอบคำถามพระคัมภีร์ระดับมัธยมปลาย

เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

นางสาวจินดา บุญสุ

นายรัชพล ยาวิไชย

นายอนิรุทธิ์ บริบูรณ์

นายสุรพงษ์ เจริญสำราญ

นายธีรวัตน์ จุ้ยเย็น

นายสุวัฒชัย จังมา

 


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา(ถ่ายภาพ), นายธารสันต์(รายงาน)