Tuesday, 20 November 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ผลการแข่งขันตอบพระคัมภีร์ แสงธรรมไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 7

  • Published: Monday, 22 January 2018 08:27
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 400

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบพระคัมภีร์ แสงธรรมไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 7 ในวัน

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

 

ประเภท การแข่งขันเล่าเรื่องในพระคัมภีร์ ม.1 - ม.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

นายอิทธิ กฤษเจริญ

เด็กชายกลธีป์ อัยราน้อย

เด็กชายสิลา ฮาดนารี

 

ประเภท การแตอบคำถามพระคัมภีร์ ระดับมัธยมต้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

เด็กชายศรัณย์ ตุ้มภู่

เด็กชายปฏิพัทธ์ แสงเทียน

รางวัลชมเชย

เด็กชายกฤติกร โห้หอมจิต

เด็กชายต้นน้ำ แดงสวาท

 

ประเภท การตอบคำถามพระคัมภีร์ระดับมัธยมปลาย

เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

นางสาวจินดา บุญสุ

นายรัชพล ยาวิไชย

นายอนิรุทธิ์ บริบูรณ์

นายสุรพงษ์ เจริญสำราญ

นายธีรวัตน์ จุ้ยเย็น

นายสุวัฒชัย จังมา

 


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา(ถ่ายภาพ), นายธารสันต์(รายงาน)