Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

รางวัลการแข่งขัน Sport Hero ประจำปี 2560

  • Published: Monday, 08 January 2018 08:41
  • Hits: 1383

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน โครงการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี (Sport Hero)

ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

 

เด็กชายอมรเดช โพธิ์ทองสุข ตัวแทนจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี แข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ชนะเลิศ รุ่นน้ำหนัก 50 กิโลกรัม

 

เด็กชายพชรพัฒน์ แสงสร้อย ตัวแทนจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 13-15 ปีชาย แข่งขันกรีฑา

รายการ 100 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

รายการ 200 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ฝึกซ้อมโดย : หอพักนักเรียนประจำ

 


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา(ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (รายงาน)