Tuesday, 23 April 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น(Startup Club)

  • Published: Thursday, 16 November 2017 12:25
  • Hits: 1169

   

  

 

งานสภานักเรียนร่วมมือกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดอบรม

ชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup Club ของสถานศึกษาขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ

ของนักเรียนที่มีความสนใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจได้

โดยมีคุณธีวุฒิ จันทรดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ของ SHIPPOP มาเป็นวิทยากรให้การอบรม

และมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 


ภาพข่าว  นายธารสันต์ (รายงาน) , (ถ่ายภาพ)