Wednesday, 23 May 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

ชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น(Startup Club)

  • Published: Thursday, 16 November 2017 12:25
  • Hits: 600

   

  

 

งานสภานักเรียนร่วมมือกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดอบรม

ชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup Club ของสถานศึกษาขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ

ของนักเรียนที่มีความสนใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจได้

โดยมีคุณธีวุฒิ จันทรดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ของ SHIPPOP มาเป็นวิทยากรให้การอบรม

และมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 


ภาพข่าว  นายธารสันต์ (รายงาน) , (ถ่ายภาพ)