Tuesday, 20 November 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น(Startup Club)

  • Published: Thursday, 16 November 2017 12:25
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 729

   

  

 

งานสภานักเรียนร่วมมือกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดอบรม

ชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup Club ของสถานศึกษาขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ

ของนักเรียนที่มีความสนใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจได้

โดยมีคุณธีวุฒิ จันทรดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ของ SHIPPOP มาเป็นวิทยากรให้การอบรม

และมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 


ภาพข่าว  นายธารสันต์ (รายงาน) , (ถ่ายภาพ)