Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษ สพม.8 จ.กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2560

  • Published: Monday, 18 September 2017 09:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 1123

   

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่5 สิงหาคม 2560  ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี

จ.กาญจนบุรี จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการแข่งขันมีดังนี้

 1. รางวัลระดับเหรียญเงิน  การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ได้แก่  นางสาวฮันน่า คีร่า เอคเฮิร์ส

 2. รางวัลระดับเหรียญเงิน  การเล่านิทาน (Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ได้แก่  นางสาวอิสยาพร  ครุฑามาศ

 3. รางวัลระดับเหรียญทองแดง  การแข่งขัน Multi Skill Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ได้แก่  นางสาวกรรณิการ์  ทรัพย์ประเสริฐ

 

   

 

 


ภาพข่าว  คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)