Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันงานวันรพี ราชบุรี 60 และกิจกรรมวันรพี

  • Published: Friday, 25 August 2017 09:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 406

 

          

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันงานวันรพี ราชบุรี 60  จัดโดยศาลเยาวชนและ

ครอบครัวครูจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560  ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4  ได้แก่  

นายวัสพล  แสนขุย  / นางสาวสุปรียา  เสาสะสัย  / นางสาวสิริกัลยา  สายบัว

ฝึกซ้อมโดย :  คุณครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันรพี เป็นกิจกรรมที่นักเรียน แต่ละชั้นได้เข้าร่วมตอบคำถามชิงของรางวัล

จัดโดยกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 


ภาพข่าว   คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) ,   (ถ่ายภาพ)