Tuesday, 25 June 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันงานวันรพี ราชบุรี 60 และกิจกรรมวันรพี

  • Published: Friday, 25 August 2017 09:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 784

 

          

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันงานวันรพี ราชบุรี 60  จัดโดยศาลเยาวชนและ

ครอบครัวครูจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560  ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4  ได้แก่  

นายวัสพล  แสนขุย  / นางสาวสุปรียา  เสาสะสัย  / นางสาวสิริกัลยา  สายบัว

ฝึกซ้อมโดย :  คุณครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันรพี เป็นกิจกรรมที่นักเรียน แต่ละชั้นได้เข้าร่วมตอบคำถามชิงของรางวัล

จัดโดยกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 


ภาพข่าว   คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) ,   (ถ่ายภาพ)