Thursday, 18 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันงานวันรพี ราชบุรี 60 และกิจกรรมวันรพี

  • Published: Friday, 25 August 2017 09:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 356

 

          

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันงานวันรพี ราชบุรี 60  จัดโดยศาลเยาวชนและ

ครอบครัวครูจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560  ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4  ได้แก่  

นายวัสพล  แสนขุย  / นางสาวสุปรียา  เสาสะสัย  / นางสาวสิริกัลยา  สายบัว

ฝึกซ้อมโดย :  คุณครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันรพี เป็นกิจกรรมที่นักเรียน แต่ละชั้นได้เข้าร่วมตอบคำถามชิงของรางวัล

จัดโดยกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 


ภาพข่าว   คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) ,   (ถ่ายภาพ)