Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  • Published: Friday, 15 September 2017 09:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 377

 

        

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ การเขียนร้อยแก้ว (เรียงความ) จัดโดยสโมสรยุวกวี

สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ณ ดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560

ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ  ได้แก่    นางสาวสหัสวัลย์  บางลานทอง

รางวัลชมเชย   ได้แก่   นางสาวกชกร   ทองจันทร์ 

ฝึกซ้อมโดย :  คุณครูชุติมา 

 


ภาพข่าว   คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)