Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ

  • Published: Monday, 27 February 2017 16:02
  • Written by Admin1
  • Hits: 768

                                                       

     

 

การแข่งขันประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ระดับมัธยมศึกษาในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 น.ส.ศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรับโล่ประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปริณายก และเด็กหญิงปริญญากรณ์  พงษ์ษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมเด็จ

พระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

   

 

 

 


ภาพข่าว  คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) , สำนักงานพุทธมณฑล (ถ่ายภาพ)