Wednesday, 19 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ

  • Published: Monday, 27 February 2017 16:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 563

                                                       

     

 

การแข่งขันประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ระดับมัธยมศึกษาในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 น.ส.ศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรับโล่ประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปริณายก และเด็กหญิงปริญญากรณ์  พงษ์ษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมเด็จ

พระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

   

 

 

 


ภาพข่าว  คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) , สำนักงานพุทธมณฑล (ถ่ายภาพ)