Tuesday, 24 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “คิดทันสื่อ (ออนไลน์)”

  • Published: Monday, 27 February 2017 16:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 497

 

   

        

โรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งตัวแทนสภานักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “คิดทันสื่อ (ออนไลน์)”

จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 10-12  มิถุนายน  2560   ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

 

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และปลอดภัย เกิดความตระหนัก

ในการใช้สื่อออนไลน์ และได้เรียนรู้การทำสื่อดิจิทัล (Digital Media) เพื่อสร้างสรรค์สังคม ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมี

ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน นำความรู้ที่ได้จากโครงการายเสริมสร้าง

ทักษะชีวิต “คิดทันสื่อ (ออนไลน์)” ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อน ญาติพี่ ผู้ปกครอง และคนรอบตัวบอกเล่าถึงการใช้สื่อออนไลน์ ที่ถูกต้อง

สร้างสรรค์ และปลอดภัยต่อสู่สังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมออนไลน์ที่ฉลาดต่อไปในอนาคต

 

 


ภาพข่าว [แผนกอนุบาล]   คุณครูจันจิรา กลิ่นฟุ้ง   (รายงาน )   คณะกรรมการสภานักเรียน ( ถ่ายภาพ)