Wednesday, 23 January 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2560

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 1226

 

 

 

 โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่เนื่องในวัดงดสูบบุหรี่โลก โดยบาทหลวง ดร. จำเนียร  จิตเสรีวงศ์  

เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมตัดทำลายบุหรี่ เพื่อเน้นย้ำว่าบุหรี่นั้นเป็ยภัยต่อคนรอบข้างในสังคมอย่างมาก และกลุ่มตัวแทนนักเรียนได้

ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องกำกับดูแล

นักเรียน และมีการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยของสิ่งเสพติดทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง  เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560  

ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 คือ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development) 

 

 

    
 
 

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,)   นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)