Wednesday, 17 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

การรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2560

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 1139

 

 

 

 โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่เนื่องในวัดงดสูบบุหรี่โลก โดยบาทหลวง ดร. จำเนียร  จิตเสรีวงศ์  

เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมตัดทำลายบุหรี่ เพื่อเน้นย้ำว่าบุหรี่นั้นเป็ยภัยต่อคนรอบข้างในสังคมอย่างมาก และกลุ่มตัวแทนนักเรียนได้

ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องกำกับดูแล

นักเรียน และมีการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยของสิ่งเสพติดทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง  เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560  

ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 คือ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development) 

 

 

    
 
 

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,)   นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)