Tuesday, 24 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

การรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2560

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 877

 

 

 

 โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่เนื่องในวัดงดสูบบุหรี่โลก โดยบาทหลวง ดร. จำเนียร  จิตเสรีวงศ์  

เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมตัดทำลายบุหรี่ เพื่อเน้นย้ำว่าบุหรี่นั้นเป็ยภัยต่อคนรอบข้างในสังคมอย่างมาก และกลุ่มตัวแทนนักเรียนได้

ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องกำกับดูแล

นักเรียน และมีการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยของสิ่งเสพติดทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง  เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560  

ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 คือ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development) 

 

 

    
 
 

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,)   นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)