Wednesday, 23 January 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 1086

 

 

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยบาทหลวง ดร. จำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการ บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ รองอธิการพร้อมด้วย

คณะครูจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพ

อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา

เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนต่อไป เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 

 

 

  
 

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,)   นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)