Tuesday, 24 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

การประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 861

 

 

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยบาทหลวง ดร. จำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการ บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ รองอธิการพร้อมด้วย

คณะครูจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพ

อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา

เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนต่อไป เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 

 

 

  
 

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,)   นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)