Wednesday, 23 January 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 1/2560

  • Published: Thursday, 16 February 2017 11:04
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 1188

 

 

         


โอกาสปิดปีการศึกษาที่ 1/2560 โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ได้จัดวจนพิธีกรรม
ขอพรพระ

โอกาสเปิดปีการศึกษา เพื่อเป็นการขอพรพระ และการภาวนาเพื่อมวลชน โดยผ่านผู้แทน ทั้งคณะครู นักเรียน

โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงดร.จำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และบาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ 

รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานในการประกอบวจนพิธีกรรม แผนกประถมศึกษาจัดบริเวณโดมอาคารเซนต์ปีเตอร์

แผนกมัธยมศึกษาจัดบริเวณหน้าอาคาร 1 และ 2 ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 

   

 

 


ภาพข่าว  นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน) นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)