Wednesday, 23 January 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรม"น้องอำลาพี่ ม.6 " ปีการศึกษา2559

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 8982

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมน้องอำลาพี่ม.6 ดำเนินการโดยคณะกรรมการสภานักเรียน คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ได้ร่วมจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นเพื่ออำลาพี่ ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พี่จะจบการศึกษาออกไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ได้รับความร่วมมือ

จากรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกระดับชั้นในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

 
 
 

การดำเนินกิจกรรม ช่วงแรก ต้อนรับพี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสู่กิจกรรมโดยการเดินผ่านซุ้มหมู่ธงขาวแดง ซึ่งเป็นธงประจำโรงเรียน

ดรุณาราชบุรีเข้าสู่โดมอาคารพิธี ช่วงที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ทำการล้อมวงพี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 บูม และร้องเพลงอำลา

ในบทเพลง “ฉันจะมีเธออยู่”  ช่วงที่ 3 นายอัครพล จันทร ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ได้กล่าวความรู้สึก

และอำลาพร้อมอวยพรให้พี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 ลำดับต่อมา ตัวแทนรุ่นพี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวความรู้สึกและอำลาคณะครู รุ่นน้อง

ช่วงที่ 4 เปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้อำลาพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6และมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นกำลังใจ และสร้างขวัญกำลังใจ

ความประทับใจ  ที่เกิดจากความรักความผูกผันกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องร่วมรั้วขาวแดง ร่วมสถาบัน

 

 

 

          บรรยากาศในกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุขความประทับใจ จากน้องๆที่ได้มอบให้กับรุ่นพี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบ

ก้าวออกไปจากรั้วดรุณาราชบุรี เพื่อไปพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นไปในการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเอง และ

พัฒนาประเทศชาติให้เดินหน้าอย่างมีคุณภาพเป็นคนที่มี “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข” ตามปรัชญาโรงเรียนดรุณาราชบุรี

ต่อไปอย่างยั่งยืน

 

 


ภาพข่าวชุดที่ 1   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน ) นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงษ์  , นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  ( ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพข่าวชุดที่ 2