Tuesday, 24 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 922

 

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ของฝ่ายอภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรี

โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีมาให้ความรู้ คำแนะนำแก่นักเรียนในการใช้เครื่อง

ลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และนักเรียนที่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-2 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 
 
 

ซึ่งผลการเลือกตั้งจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ผู้ที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดได้แก่ ทีม D.R. Time for change

นำโดยนายภาคภูมิ เข็มเจริญ ได้รับคะแนนสูงสุด ทีมผู้ที่ได้รับคะแนนในครั้งนี้จะเข้ารับหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียน

ดรุณาราชบุรีในปีการศึกษา 2560 ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ  โดมอาคารโรงพละ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 


ภาพข่าว   นางจันจิรา กลิ่นฟุ้ง (รายงาน)  นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)