Wednesday, 23 January 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 1202

 

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ของฝ่ายอภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรี

โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีมาให้ความรู้ คำแนะนำแก่นักเรียนในการใช้เครื่อง

ลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และนักเรียนที่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-2 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 
 
 

ซึ่งผลการเลือกตั้งจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ผู้ที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดได้แก่ ทีม D.R. Time for change

นำโดยนายภาคภูมิ เข็มเจริญ ได้รับคะแนนสูงสุด ทีมผู้ที่ได้รับคะแนนในครั้งนี้จะเข้ารับหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียน

ดรุณาราชบุรีในปีการศึกษา 2560 ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ  โดมอาคารโรงพละ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 


ภาพข่าว   นางจันจิรา กลิ่นฟุ้ง (รายงาน)  นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)