Saturday, 20 July 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ดีเจเสียงใส หัวใจรักเสียงเพลง”

  • Published: Thursday, 22 September 2016 17:36
  • Hits: 1304

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี  จำนวน 10 คน เข้ารับการอบรมในหัวข้อ

“ดีเจเสียงใส หัวใจรักเสียงเพลง” ณ ห้องบอสโก 1 รองอาสนวิหาร วัดนักบุญยอห์น บอสโก บริเวณโรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี จัดโดย

สื่อมวลชลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี โดยมี บาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม

ทักทายคณะครู  และนักเรียนที่เข้าร่วมรับการอบรมและแนะนำคณะวิทยากรที่มาให้การอบรมในครั้งนี้

 

 

ในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก ดีเจมืออาชีพ มาให้คำแนะนำแบ่งปันประสบการณ์การเป็นผู้ประกาศพร้อมให้ความมั่นใจกับผู้เข้าอบรมทุก ๆท่าน ในเรื่อง

การเตรียมเป็นผู้ประกาศที่ดี และอาชีพผู้ประกาศในปัจจุบัน สำหรับภาคบ่าย คณะวิทยากรจาก สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ให้การอบรมเชิงปฏิบัติ

แก่ผู้เข้าอบรมคือ ขั้นตอนการเขียนสคริปต์ การฝึกเป็นผู้ประกาศ อัดเสียง ฯลฯ เพื่อเพิ่มทักษะเบื้องต้นในการเป็นผู้ประกาศที่ดีในอนาคต


จากการสอบถามความคิดเห็นและความรู้จากผู้เข้ารับการอบรม ดีเจเมย์และดีเจฝน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

พูดถึงการอบรมในครั้งนี้ว่า “คาดหวังจะได้มุมมอง และประสบการณ์จากการอบรมนี้เพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกาศที่ดีต่อไปในอนาคต  ชอบวิทยากรทุกท่านที่แบ่งปัน

ประสบการณ์ในระหว่างการอบรมนี้มากค่ะ ขอบคุณมาก คงมีโอกาสเข้าร่วมการอบรมในครั้งต่อไปค่ะ”

 


ภาพข่าว

นายชุมพร ศรีนุกุลชัย (รายงาน) 

สื่อมวลชลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี (ถ่ายภาพ)