Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ศึกษาดูงานสถานีวิทยุ FM 101.5

  • Published: Tuesday, 20 September 2016 15:48
  • Hits: 1595

 

 

ดีเจเยาวชน โรงเรียนดรุณาราชบุรี รายการวัยทีนวัยคิด ศึกษาดูงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

 

เนื่องจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านการพูด มีความกล้าในการพูดในที่สาธารณะ ฝึกฝนตามศักยภาพ

จนเป็นนักจัดรายการวิทยุ โดยใช้ห้อง Media Studio @ DARUNA มีเครื่องมือที่ทันสมัย นักเรียนที่ผ่านการทดสอบจะสามารถไปจัดรายการที่ FM 107.75 MHz

คลื่นความรักและการพัฒนา นำความรู้ ข่าวสาร ของโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ และเลือกเพลงได้อย่างเหมาะสม

 

 

จากการศึกษาดูงานครั้งนี้มีดีเจจัสมิน ดีเจพีนัท ดีเจเบส ดีเจนัท ดีเจเมย์ ดีเจอ๋อง และดีเจหลับปุ๋ยได้กล่าวว่า "  ได้ฝึกพูดในสตูดิโอจริงๆตื่นเต้นมาก

มีแรงบันดาลใจ ต้องเป็นดีเจคนเก่งให้ได้ค่ะ"

 


ภาพข่าว

นายวีระพจน์  รัตนรัตน์  (รายงาน)