กิจกรรม "ค้นหาความจริงจากสารานุกรม"

 07/13/2016 : 11:25:34

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรม "ค้นหาความจริงจากสารานุกรม"   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน

ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ประจำเดือน  กรกฎาคม  2558  

โดยได้รับเกียรติจาก  บาทหลวงสมเกียรติ  จูรอด  รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียน  เมื่อวันที่  12   กรกฎาคม 2559    ตามรายชื่อ ดังนี้

 

1.  ด.ช.ธีระวัฒน์ เส็งสาลี                           นักเรียนชั้น  ป.1/4

 

2.  ด.ญ.สุภาพร สว่างศรี                            นักเรียนชั้น  ป.1/4

 

3.  ด.ญ.พรชนก ตรีเพชร                           นักเรียนชั้น  ป.3/7

 

4.  ด.ญ.พิมพ์ชนก  ประเสริฐ                       นักเรียนชั้น  ป.3/7

 

5.  ด.ญ.ธิดารัตน์ นิจฉาย                            นักเรียนชั้น  ป.4/2

 

ภาพข่าว  นางนรินทร์พร รอดสุภา(รายงาน),นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)