Wednesday, 13 November 2019
***** 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยในวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบนานเท่านาน ***** -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การประกวดสุนทรพจน์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก หัวข้อ " Change The World Speech Contest "

  • Published: Wednesday, 21 August 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 111

 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล

 

ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก

ในหัวข้อ "Change The World Speech Contest"

 

จัดประกวด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนโรงเรียนของเราได้ร่วมส่งนักเรียนเข้าประกวดได้รับรางวัลดังนี้

 

- ภาษาอังกฤษ เด็กชายพชภัทร เวศรานุรักษ์ ได้รางวัลชนะเลิศ

โดยได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูชนิกานต์ เทพอวยพร

 

- ภาษาไทย เด็กหญิงปรีญาภรณ์ เอี่ยมพุก ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โดยได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท 

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกรกัญญา โชว์ปัญญา

 

- ภาษาจีน เด็กหญิง สลิลทิพย์ อภินันท์อวยพร ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูปัณฑารีย์ คำศิริ

 

 

   

 

 


ภาพข่าว กิจกรรม