Wednesday, 13 November 2019
***** 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยในวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบนานเท่านาน ***** -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

รางวัล "หนูน้อยคนเก่ง" ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

  • Published: Tuesday, 20 August 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 106

 

รางวัล "หนูน้อยคนเก่ง" 

*********************************** 

เด็กชายเอกรินทร์  สิมัยนาม 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4  

ได้รับรางวัลหนูน้อยคนเก่ง  ในการร่วมกิจกรรมวัดทักษะความรู้เบื้องต้นด้านภาษาอังกฤษ

ของบริษัทไมเนอร์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562

ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 

 


ภาพข่าว , รายงาน