Friday, 13 December 2019
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ค่ายดรุณาวาทศิลป์สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (ระดับประถมศึกษา)

  • Published: Saturday, 20 July 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 89

 

การฝึกอบรม

ค่ายดรุณาวาทศิลป์สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562

ณ ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร โรงเรียนดรุณาราชบุรี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562

 *************************************

 

    

 


ภาพข่าว , รายงาน