Thursday, 12 December 2019
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กล่าวสุนทรพจน์ เนื่องใน "วันสตรีไทย" ประจำปี ๒๕๖๒

  • Published: Saturday, 20 July 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 105

 

 

 

วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒

 

“สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

 


ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

        -------------------------

โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้รับพิจารณาคัดเลือกไปเป็นตัวแทน กล่าวสุนทรพจน์

ในหัวข้อ“สายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

โดย ด.ญ.ปรีญาภรณ์ เอี่ยมพุก โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมป์ และภาคีเครือข่าย

 

     

 

 

 


ภาพข่าว , รายงาน